complexplaza

11.10.10

การกรอก ds160 online

กรอกแบบฟอร์ม DS-160 ซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่มาใช้แทน DS156, DS157

1. ไปที่แบบฟอร์ม DS160 คลิก

2.
คลิก start application เลือกเมืองที่จะสอบสัมภาษณ์ (กดเลือก BANGKOK, THAILAND หรือ CHIANGMAI, THAILAND สำหรับคนที่พักอยู่ใน 15 จังหวัดภาคเหนือ เชียงใหม่ ลำพูน พะเยา สุโขทัย เชียงราย แม่ฮ่องสอน พิจิตร ตาก กำแพงเพชร น่าน พิษณุโลก อุตรดิษถ์ ลำปาง เพชรบูรณ์ แพร่)
คลิก test photo แล้ว upload รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว X 2นิ้ว ขนาดไม่เกิน 240 KB ลงไปในกรอบที่จัดไว้ในแบบฟอร์ม
ถ้าขนาดของรูปใหญ่เกิน เมื่อ Upload แล้วจึงขึ้นเตือนตัวแดง Image exceeds maximum file size of 240 KB
ถ้ารูปใช้ได้ ก็จะขึ้นเป็นสัญลักษณ์สีเขียว Photo passed quality standards
จากนั้นก็คลิ๊ก Continue using this photo เพื่อไปขั้นตอนต่อไปกันได้เลย

3. ถ้าเป็นการเริ่มกรอกแบบฟอร์มครั้งแรก คลิก start a new application หรือถ้าจะเรียกข้อมูลเดิมขึ้นมาแก้ไข หรือทำต่อ คลิกที่ Upload a Previous Application

4. จากนั้นก็จะเข้าสู่หน้ากรอกข้อมูล ตั้งแต่ข้อมูลส่วนตัว การเดินทาง การทำงาน การเงิน คำถามด้านความปลอดภัย
แบบฟอร์ม DS160 มีคำถามประมาณ 10 หัวข้อ ให้ตอบภายในเวลา 20 นาที เมื่อกรอกข้อมูลลงไปแล้ว ควรจะ Save ข้อมูลไว้ด้วยเป็นระยะ ๆ โดยการกดปุ่ม Save ที่อยู่ด้านล่าง ระบบจะสร้างไฟล์ นามสกุล dat ขึ้นมาให้เรามา save ไว้ในเครื่อง หรือจะใส่ใน Flash Drive ก็ได้ (ไม่จำเป็นต้องคลิก save ทุกหน้า คาดคะเนว่าตอบคำถามไปประมาณ 10-15 นาทีแล้ว ให้กด save ครั้งหนึ่ง) เราสามารถเรียกไฟล์มาแก้ไข หรือเพิ่มใหม่ได้หลายครั้งจนกว่าจะทำเสร็จ


หลังจากกรอกฟอร์ม DS 160 เสร็จให้ตรวจความเรียบร้อยของการกรอกข้อมูล เซ็นต์ชิ่อ e-signature (ซึ่งจะให้กรอกหมายเลขหนังสือเดินทางและ code ตัวอักษรที่เขาให้เรากรอกตาม)

5. กด submit จะได้ confirmation number ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ, สัญชาติ, หมายเลขหนังสือเดินทาง, วันที่กรอกข้อความเสร็จ, confirmation number, barcode, รูปถ่าย ให้ print ออกมาเพราะต้องนำไปแสดงที่สถานทูตวันสอบสัมถาษณ์

เมื่อได้ confirmation page ที่มีรูป รายละเอียด และบาร์โค้ด เป็นอันเสร็จพิธีในขั้นที่ 1


ส่วนคำถามในแต่ละส่วน ถ้าอยากรู้ คลิก


ขั้นตอนต่อไป >> การนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าNo comments: