complexplaza

14.11.08

Affidavit of Supprt

Affidavit of Supprt แอฟฟิเดวิท ออฟ ซัพพอร์ท หลายคนเรียกย่อๆว่า เซ็น “ซัพพอร์ท” ใช้ในอิมมิเกรชั่น สำหรับเคสทำใบเขียวครอบครัว และเคสใบเขียวนายจ้างเฉพาะกรณีที่นายจ้าง และลูกจ้างเป็นญาติพี่น้องกัน

เมื่อซิติเซ่นหรือผู้ถือใบเขียวยื่นเรื่อง เรียก “เพอทิชันเน่อร์” (Petitioner) ทำใบเขียวให้ครอบครัว รวมคู่สมรส ลูก พ่อ แม่ และพี่ น้อง ตัวซิติเซ่นสปอนเซ่อร์ต้องเซ็นรับรองว่าเขามีรายได้ที่สามารถเลี้ยงดูหรือ “ซัพพอร์ท” (support) คุณได้ คุณคือผู้รับผลประโยชน์หรือ “เบเนฟิเชียรี่” (Beneficiary) เพื่อคุณจะไม่ไปเป็นภาระสังคม กินเงินรัฐบาลหรือใช้ประโยชน์หรือ “เบเนฟิต” (benefits) ต่างๆจากระบบประกันสังคมรัฐบาลหรือ “เวลแฟร์” (welfare)

ตัวซิติเซ่นต้องมี่รายได้อย่างน้อย 125% ของรายได้ขั้นต่ำต่อปี (Poverty Guideline) ตามที่รัฐบาลกำหนด ยกเว้นถ้าสปอนเซ่อร์เป็นทหารต้องแสดงรายได้เพียง 100% ของรายได้ขั้นต่ำ ถ้าตัวซิติเซ่นมีรายได้ไม่พอ เขาจำเป็นต้องหาคนอื่นที่มีรายได้ดีช่วยเซ็นเป็น “จ๊อยนท์ สปอนเซ่อร์” ด้วย

สปอนเซ่อร์ต้องแสดงภาษีปีล่าสุด , ก็อปปี้เพย์โรล 6 เดือนย้อนหลัง และ จดหมายรับรองจากนายจ้าง ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจหรือทำงานส่วนตัว ต้องแสดงเพิ่มคือ ทะเบียนการค้าหรือ business license กรณีที่สปอนเซ่อร์มีรายได้ไม่พอ แต่มีทรัพย์สินมาก เขาสามารถแสดงทรัพย์สินได้ โดยทรัพย์สินต้องมีมูลค่ามากกว่ากำหนดรายได้ขั้นต่ำ 3 เท่า

ตัวอย่าง ตามกฎรายได้ขั้นต่ำของสมาชิกในครอบครัว 2 คนต้องมีอย่างต่ำ $18,213 ต่อปี หมายความว่าทรัพย์สินต้องมีมูลค่ามากกว่า $54,639 ($18,213 x 3) นอกจากนี้กรณีที่ตัวคนทำใบเขียวเองได้ทำงานเสียภาษีมา 40 ควอร์เต้อร์ หรือ 10 ปี ไม่จำเป็นต้องมีสปอนเซ่อร์เซ็น

เอกสารยื่นพร้อม “แอฟฟิเดวิท ออฟ ซัพพอร์ท”
* ภาษีรายได้รัฐบาลกลางหรือ “เฟดเดอรัล อินคัมแท็กส์ รีเทอร์น” (Federal income tax returns) ของปีล่าสุดรวมทั้ง W-2 Forms หรือ 1099 และใบประกอบการค้าหรือ Business License ถ้ามีธุรกิจส่วนตัว คุณไม่ต้องแสดงภาษีของรัฐ (คนอเมริกันต้องเสียภาษีให้ทั้งรัฐบาลกลางรัฐที่ตนอยู่)
* ใบรับรองการทำงาน (Verification of employment)หรือ/และ
* สำเนาหางเช็คจากที่ทำงาน 6 เดือน
* สำเนาใบเขียวหรือเอกสารแสดงว่าเป็นซิติเซ่น

วิธีนับจำนวนสมาชิกในครอบครัว
วิธีนับจำนวนสมาชิกในครอบครัว คือเริ่มด้วยสองคน คือตัวสปอนเซ่อร์และคุณ และบวกสมาชิกในครอบครัวที่อยู่บ้านเดียวกัน ส่วนมากจะเป็นบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี

วิธีดูๆได้จากภาษีว่าตัวสปอนเซ่อร์หักภาษีกี่คน ปัญหาที่พบบ่อยๆคือ บางครอบครัวโดยเฉพาะครอบครัวคนไทยที่ชอบนำชื่อญาติพี่น้องหลานมาแจ้งหักภาษีเพื่อจะได้จ่ายภาษีน้อย ซึ่งทำไม่ถูกนอกจากจะถูก “ออดิท”
(audit) จ่ายเงินคืนรัฐบาลภายหลังบวกดอกเบี้ยแล้ว ยังเป็นปัญหาตอนยื่นเรื่องขอใบเขียวให้คู่สมรส โดยต้องแสดงรายได้มากขึ้น

รายได้ขั้นต่ำ125% ของปี 2009 คือ
สมาชิกในครอบครัว 2 คนต่อปี $18,213
สมาชิกในครอบครัว 3 คนต่อปี $22,888
สมาชิกในครอบครัว 4 คนต่อปี $27,563
สมาชิกในครอบครัว 5 คนต่อปี $32,238

(เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2009 )

ทุกรัฐยกเว้นรัฐอลาสก้าและฮาวายอิซึ่งจะสูงกว่านี้เนื่องจากสองรัฐนี้มีค่าครองชีพสูง คุณสามารถเช็คจำนวนรายได้นี้ได้ในเว๊บไซท์ของรัฐบาล www.uscis.gov และคลิคเข้าไปที่ Poverty Guidelines

source : http://www.rujirat.com/

No comments: