complexplaza

14.11.08

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม
ใบเขียวแต่งงานกับซิติเซ่น ในอเมริกาเรียก “แอ้ดจัสทเม๊นท์ ออฟ สแตตัส” (Adjustment of Status) ค่าธรรมเนียม $1,365 รวมค่าพิมพ์นิ้วมือ เวิ็ร์ค เพอร์มิท (Work Permit) และ แอ้ดวานซ์ พาโรล (Advance Parole) คือใบเดินทาง สำหรับเดินทางออกนอกประเทศระหว่างคอยใบเขียว ใช้ได้เฉพาะผู้ที่วีซ่ายังไม่ขาดตอนยื่นเรื่อง ถ้าคุณอยู่เถื่อนแล้วใช้ไม่ได้ เพราะคุณห้ามออกนอกประเทศ จนได้ใบเขียวไม่อย่างนั้นถ้าคุณเดินทางออก คุณไม่สามารถกลับเข้าประเทศได้


ใบเขียวให้ลูกติด ยื่นพร้อมกับใบเขียวแต่งงานของพ่อหรือแม่ ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี $955 ถ้าเด็กอายุเกิน 14 ปี ค่าธรรมเนียมเท่าของพ่อ แม่ คือ $1,365

ใบเขียวซิติเซ่นยื่นให้ พ่อ หรือ แม่ ค่าธรรมเนียม $1,365 รวมค่าพิมพ์นิ้วมือ เวิ็ร์ค เพอร์มิท (Work Permit) และ แอ้ดวานซ์ พาโรล (Advance Parole) ถ้าพ่อ หรือแม่ อายุ 79 ปีขึ้นไป ค่าธรรมเนียมลดลงเป็น $1,285

ผู้ที่ได้ใบเขียวแต่งงานชั่วคราวสองปี ต้องยื่นเรื่องขอใบเขียวถาวร 10 ปีค่าธรรมเนียมใหม่ $545 รวมค่าพิมพ์นิ้วมือ ถ้ามีลูกติดและเด็กได้ใบเขียวสองปีพร้อมพ่อแม่ คุณสามารถยื่นเรื่องของลูกพร้อมคุณ เพียงเสียค่าพิมพ์นิ้วมือคนละ $80

ทำซิติเซ่น ค่าธรรมเนียมใหม่รวมค่าพิมพ์นิ้วมือ $675

ค่าขอเซอร์ติฟิเคทซิติเซ่นชิปสำหรับเด็กที่ได้ซิติเซ่นชิปโดยอัตโนมัติตามพ่อหรือแม่ ค่าธรรมเนียม $460

ค่าต่ออายุใบเขียวทุก 10 ปี ค่าธรรมเนียมใหม่รวมค่าพิมพ์นิ้วมือ $370

ค่าทำรีเอ็นทรี่ เพอร์มิท (Reentry Permit) สำหรับผู้ถือ ใบเขียว ต้องการขอออกนอกประเทศเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 2 ปี ค่าธรรมเนียมใหม่ $305

ทำใบเขียวคนงาน ค่าธรรมเนียม $475 และเมื่อเรื่องผ่าน $1,010 รวมเป็น $1,485

ค่าทำใบเขียวแต่งงานให้คู่สมรสที่อยู่เมืองไทย $355 เมื่อเรื่องแอ็พพรูฟจึงยื่นเรื่องไปที่แนชั่นแนลวีซ่าเซ็นเตอร์ปัจจุบันค่าธรรมเนียม $480 แต่ค่าธรรมเนียมคงจะขึ้นเร็วๆนี้

click to link

source : http://www.rujirat.com/

No comments: