complexplaza

14.11.08

เคสแอ็พพรูฟหมายความว่าอย่างไร

เมื่อคุณยื่นเรื่องขอใบเขียวครอบครัว คุณจะตกอยู่ 2 กรุ๊บ คือ กรุ๊บ “อิมมีเดียท เรเลทีฟ” (Immediate
Relative) คือ ใบเขียวแต่งงานกับซิติเซ่น ใบเขียวที่ซิติเซ่นขอให้พ่อ/แม่ ใบเขียวที่ซิติเซ่นขอให้ลูกของตนเองที่อายุต่ำกว่า 21 ปี และ ใบเขียวที่ซิติเซ่นยื่นให้ลูกติดของคู่สมรสตราบใดที่ซิติเซ่นจดทะเบียนกับพ่อหรือแม่เด็กก่อนเด็กอายุ 18 ปี และแอฝ้พพลายให้เด็กก่อนเด็กอายุ 21 ปี ไม่จัดอยู่ในโควต้าเมื่อคุณได้รับใบแอ้พพรูฟ หมายความว่าอีกไม่กี่เดือนก็จะได้เรียกสัมภาษณ์และได้ใบเขียว


ส่วนอีกกรุ๊บหนึ่งเรียกกรุ๊บ “เพร็ฟเฟอเร็นซ์” (Preference) แบ่งเป็นใบเขียว 4 ชนิด คือ
กรุ๊บเพร็ฟเฟอเร็นซ์หนึ่ง คือกรุ๊บลูกของซิติเซ่นที่อายุเกิน 21 ปีแต่ยังไม่แต่งงาน จำนวนใบเขียว 23,400 ต่อปีทั่วโลก ปัจจุบันใช้เวลาเกือบ 6 ปี
กรุ๊บเพร็ฟเฟอเร็นซ์สอง A คือ กรุ๊บคู่สมรสของใบเขียวหรือลูกของใบเขียวที่อายุต่ำกว่า 21 ปีที่ยังไม่แต่งงาน ปัจจุบันใช้เวลาเกือบ 7 ปี จำนวนใบเขียว 23,400 ต่อปีทั่วโลก
กรุ๊บเพร็ฟเฟอเร็นซ์สอง B คือลูกของใบเขียวที่อายุเกิน 21 ปีที่ยังไม่แต่งงาน จำนวนใบเขียว 26,266 ต่อปีทั่วโลก ปัจจุบันใช้เวลาเกือบ 9 ปี (ผู้ถือใบเขียวไม่สามารถแอ็พพลายใบเขียวให้พ่อ หรือแม่ หรือลูกที่แต่งงานแล้วได้)
กรุ๊บเพร็ฟเฟอเร็นซ์สามคือ กรุ๊บใบเขียวของลูกซิติเซ่นที่แต่งงานแล้ว จำนวนใบเขียว 23,400 ต่อปีทั่วโลก ปัจจุบันใช้เวลา 8 ปี
กรุ๊บเพร็ฟเฟอเร็นซ์สี่ กรุ๊บสุดท้ายคือกรุ๊บใบเขียวของพี่น้องของซิติเซ่น จำนวนใบเขียว 65,000 ต่อปีทั่วโลก ใช้เวลาคอยนานที่สุดคือ 11 ปี
(หมายเหตุ: จำนวนโควต้าข้างล่างนี้เป็นโควต้าปี 1990)

ฉะนั้นเมื่อคุณได้รับจดหมายจากอิมมิเกรชั่นว่าเคสแอ็พพรูฟหรือผ่านแล้ว ไม่ได้หมายความว่า คุณจะได้ใบเขียวเร็ว คุณยังต้องคอยไปอีกจนกว่าโควต้าจะมาถึง


วิธีเช็คเคสจากอิมมิเกรชั่นทำดังนี้

1. ก่อนอื่นให้ ดูวันที่ บนใบแอ็พพรูฟของคุณก่อน จะมีวันที่ใต้ Notice date อยู่ซ้ายมือบนสุด วันนั้นเรียกวัน “พรายออริตี้เดท” (Priority date) ของคุณ


2. คุณสามารถเช็ค “พรายออริตี้ เดท” ว่าคุณต้องคอยนานอีกเท่าไรถึงจะได้ใบเขียวจากเว๊บไซท์ คุณ


คลิกเข้าไปที่ http://travel.state.gov/visa/frvi/bulletin/bulletin_4384.html และคลิก current bulletin และ scroll down ไปถึงตารางแรก เขียนว่า Family และถัดไปเขียน All Chargeability Areas Except Those Listed ตรงช่อง Family จะแบ่งเป็นกรุ๊บเพร็ฟเฟอเร็นซ์ 1st; 2A, 2B,3rd, 4th กรุ๊บ 1st และถัดไปตรง All Chargeability Areas Except Those Listed เป็นวันที่ (click)วิธีอ่านคือ ดูว่าเคสของคุณอยู่ในกรุ๊บไหน และดูวันที่ ตัวอย่าง เคสอยู่กรุ๊บ 4 หรือ 4th ตรงกับวันที่ 01 Jan 1998 หมายความว่า ขณะนี้อิมมเกรชั่นกำลัง
“พรอเซ็ส” เคสที่ยื่นเดือน Jan 98 หรือเคสที่
พรายออริตี้ เดท 1 Jan 1998เรื่องผ่านแต่ไม่ได้ใบเขียว
ถ้าคุณยื่นเรื่องขอใบเขียว ผ่านเรียบร้อย โดยคุณได้รับโนติสว่าเคสผ่าน หรือ “แอ็พพรูฟเวิล โนติส”
(approval notice)และจดหมายต้อนรับคุณเขียนว่า “Welcome to the United States” แสดงว่าเรื่องคุณผ่านและคุณไม่ได้ใบเขียว ระหว่างที่คุณพยายามตามใบเขียว (จนเหนื่อย) คุณสามารถนำพาสปอร์ตพร้อมหลักฐานจดหมายข้างต้นไปที่อิมมิเกรชั่น ออฟฟิสที่คุณสัมภาษณ์ ขอให้เขาแสตมป์อิมมิแกรนท์วีซ่าให้คุณเรียก I-551 แสตมป์ ส่วนมากจะให้ 1 ปี คุณสามารถใช้แสตมป์ I-1551 นี้เดินทางเข้าออกประเทศ ขอนัมเบอร์โซเชียล และทำงานได้ ใช้เช่นเดียวกับใบเขียว

ถ้าหนึ่งปีผ่านไป คุณยังไม่ได้ใบเขียว คุณสามารถนำพาสปอร์ตไปให้เขา แสตมป์ต่อใหม่ได้ โดยนำหลักฐานเดิมไปให้ดู และถ้าคุณได้ใบเขียวสองปี คุณยื่นเรื่องขอใบเขียว 10 ปีได้ตามปกติโดยแสดงฟอร์ม I-551 ตอนยื่นเรื่อง และคุณใช้ฟอร์ม I-551 แสตมป์แสดงตอนทำเรื่อง ซิติเซ่นได้เช่นกัน

source : http://www.rujirat.com/

No comments: