complexplaza

18.11.08

Violence Against Women Act : Vawa

หญิงไทยที่แต่งงานกับซิติเซ่นและต้องตกอยู่ในอำนาจ การควบคุม ข่มขู่ หรือถูกทารุณจากสามีทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางร่างกายหรือ/และจิตใจ โดยสามีถือว่าตนเองถือไพ่เหนือกว่าเนื่องจากคุณต้องพึ่งเขาเรื่องใบเขียว คุณมีทางออกที่จะยื่นเรื่องขอใบเขียวด้วยตนเองได้ถ้าสามีไม่ยอมทำให้หรือไม่ร่วมมือ เคสที่คู่ภรรยายื่นเรื่องด้วยตนเองในสภาพหญิงถูกทารุณ/ข่มขู่เรียกเคสภายใต้ Violence Against Women Act หรือเรียกย่อๆว่า “วาว่า” เคส (VAWA)

ตามสถิติสหรัฐในแต่ละปีหญิงถูกทารุณมีมากกว่า 20 ล้านคน และเสียชีวิตจากการทารุณประมาณ 1,300 คน สังคมตื่นตัวมากขึ้นตอนคดีดัง โอเจ ซิมสัน (O.J. Simpson) ที่ถูกกล่าวหาว่าฆ่า ภรรยา นิโคล ซิมสันและแฟน (ชู้) ปี 1994 ปัจจุบันศาลได้ตีความหมายลักษณะการทารุณกว้างมาก ตามสถานการณ์เหล่านี้คือ

Isolation
คือการบังคับไม่ให้ออกไปไหน รวม บังคับไม่ให้ไปพบปะ คบหาสมาคมกับเพื่อนฝูง ครอบครัว หรือใครๆที่พูดภาษาไทย และไม่อนุญาตให้คุณไปเรียนภาษาอังกฤษ

Intimidation
การกระทำที่ถือว่าเป็นการ “อินทิมิเดท”คุณให้คุณรู้สึกต่ำต้อย เช่น เก็บ ซ่อน หรือทำลายเอกสารสำคัญของคุณส่วนมากเป็นเอกสารสำคัญไทย รวมทั้ง พาสปอร์ต ใบเกิด บัตรประชาชน ใบขับขี่ เป็นต้น ขู่และใช้ความเป็นซิติเซ่นของเขาเหนือคุณ ข้อนี้รวมทั้งไม่ยอมยื่นเรื่องขอใบเขียวให้คุณ หรือขู่ไม่ทำใบเขียวให้ ดึงเรื่องอ้างโน่น อ้างนี่ ยกเลิกเรื่องหรือขู่จะโทรไปยกเลิกเรื่องที่อิมมิเกรชั่น ขู่จะโทรไปแจ้งอิมมิเกรชั่นให้มาจับคุณ ใช้ลูกเป็นเครื่องมือ ขู่จะพรากลูกไป หรือขู่จะแจ้งให้อิมมิเกรชั่นมาจับลูกคุณ

Emotional Abuse
คำว่า “อะบิวส์” (Abuse) หมายความว่าการข่มขู่ ขืนใจ จะมากกว่าการทำร้ายจิตใจธรรมดา อีโมชันเนิ่ล อะบิ๊วส์ คือการข่มขืนทางจิตใจ รวมทั้งโกหกเกี่ยวกับสถานภาพอิมมิเกรชั่นของคุณ เช่นบอกว่าคุณอยู่เถื่อนทั้งๆที่คุณได้ใบเขียวแล้ว เขียนจดหมายถึงครอบครัวคุณและเขียน เล่าใส่ความเท็จเกี่ยวกับคุณ ใช้คำศัพท์เรียกคุณ หยาบๆคายๆ เป็นต้น

Economic Abuse
คือการข่มขืนทางเศรษฐกิจ คือไม่ต้องการให้คุณทำงานมีปัญญาไปหาเลี้ยงตัวเองได้รวมทั้ง ขู่จะแจ้งอิมมิเกรชั่นถ้าคุณทำงานรับเงินใต้โต๊ะ ไม่ยอมให้คุณไปทำงานนอกบ้าน หรือฝึกงาน หรือไปเรียนหนังสือหาความรู้

Sexual Abuse
คือการข่มขืนทางเพศ ไม่จำเป็นต้องเป็นการบังคับให้นอนด้วยเท่านั้น แต่รวมไปถึง ด่าคุณว่า เป็นผู้หญิงหากิน หรือเจ้าสาวทางอีเมล์หรือเจ้าสาวไปรษณีย์ หรือด่าทอว่าคุณมีประวัติเป็นหญิงหากิน หรือขายตัวเองเพื่อเอาใบเขียว เป็นต้น

ยื่นขอใบเขียวด้วยตนเอง
ถ้าคุณตกเข้าข่ายข้างต้นนี้ คุณมีทางออกโดยยื่นเรื่องขอใบเขียวด้วยตนเองโดยสามีไม่ต้องเซ็นเรียก VAWA self petitioning ถ้าคุณมีปัญหาระหว่างยื่นเรื่องขอใบเขียวสองปี และคุณยื่นเรื่องภายใต้ VAWA เมื่อเรื่องแอ็พพรูฟ คุณจะได้ใบเขียวถาวรหรือใบเขียว 10 ปีเลย แต่ถ้าคุณมีปัญหาตอนยื่นใบเขียวสิบปี คุณสามารถยื่นเรื่องขอยกเลิกเงื่อนไขด้วยตนเองได้

ผู้ที่แต่งงานกับใบเขียว
ถ้าสามีใบเขียวเป็นคนยื่นเรื่องให้ คุณต้องรอจนกระทั่งโควต้ามาใบเขียวมาถึงก่อนประมาณ 5-7 ปี คุณถึงจะยื่นเรื่องขอใบเขียวภายใต้ VAWA ด้วยตนเอง ระหว่างคอย คุณไม่จำเป็นต้องทนอยู่กับเขา อาจแยกกันอยู่หรือหย่าได้ และถ้าระหว่างคอยสามีได้ซิติเซ่น คุณสามารถยื่นเรื่องได้ทันที

ผู้ที่รอใบเขียวอยู่เมืองไทย
ผู้ที่ทำใบเขียวและรอเรื่องอยู่เมืองไทย คุณสามารถยื่นเคส VAWA ได้ผ่านทางสถานทูตได้ซิติเซ่นใน 3 ปี โดยปกติผู้ได้ใบเขียวจากการแต่งงานกับซิติเซ่น สามารถยื่นเรื่องขอซิติเซ่นได้ 3 ปีนับจากวันที่ได้ใบเขียว แต่ถ้าคุณหย่า คุณต้องรอทำซิติเซ่น 5 ปี นับจากวันที่ได้ใบเขียวสองปี แต่ถ้าคุณได้ใบเขียวภายใต้ VAWA คุณสามารถทำ ซิติเซ่นได้ 3 ปีนับจากวันที่ได้ใบเขียวแรก โดยไม่ต้องคอยถึง 5 ปี

หลักฐานประกอบ
เคส VAWA นี้เป็นเคสที่ละเอียดมาก ต้องอาศัยหลักฐานประกอบ กรณีเคสที่คุณถูกตบตี จะมีหลักฐานประกอบแน่นแฟ้นขึ้น เช่น อาจมีการแจ้งตำรวจ มีรูปถ่ายรอยฟกช้ำดำเขียว มีคนเห็นรอยฟกช้ำดำเขียว มีใบสั่งตำรวจหรือหมายศาล ใบเสร็จบิลโรงแรมวันคุณต้องหอบเสื้อผ้าหนีไปอยู่นอกบ้าน หรือสถานที่พักหญิงถูกทารุณ (Women Shelter) แต่เคสที่ไม่มีหลักฐานประกอบเลย จำเป็นต้องเอาข้อมูลละเอียดจากปากคำของคุณเองและอาจมีพยานจากผู้อื่นที่รู้เรื่องของคุณ รวมทั้งเพื่อนบ้าน เพื่อนที่ทำงาน เป็นต้น ฉะนั้นถ้าคุณจดบันทึกเหตุการณ์ต่างๆไว้ จะเป็นการดี

ใครยื่นเรื่องภายใต้ VAWA ได้
ผู้ที่จะยื่นเรื่องภายใต้ VAWA ได้นอกจากจะถูกทารุณตามข้างต้นแล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติอื่นๆดังนี้
- คุณต้องแต่งงานจริง หรือ Good faith marriage คือมีเจตนาที่จะอยู่กินฉันสามีภรรยา
- กรณีที่คุณแต่งงานจริง แต่จดทะเบียนซ้อนโดยที่คุณเป็นฝ่ายบริสุทธิ์ไม่รู้ว่าสามีเคยมีภรรยามาก่อนแล้วและยังไม่ได้หย่า คุณสามารถยื่นเรื่องได้เช่นกัน
- ลูกที่แอ็พพลายใบเขียวพร้อมคุณ จากพ่อเลี้ยงซิติเซ่นหรือพ่อเลี้ยงถือใบเขียว
- พ่อหรือแม่ ที่ถูกลูกซิติเซ่นข่มขู่และ “อะบิ๊วส์” หรือลูกแท้ๆที่ถูกพ่อหรือแม่ข่มขู่และ “อะบิ๊วส์”

คุณต้องอยู่กับสามีในบ้านเดียวกัน กรณีพ่อแม่ลูกต้องอยู่บ้านเดียวกันกับตัวซิติเซ่นที่“อะบิ๊วส์” คุณต้องมีความประพฤติและประวัติดี
* ถ้าตัวสามีสูญใบเขียว คุณยังสามารถยื่นเรื่องให้ตนเองได้ ตราบใดที่คุณสามารถแสดงหลักฐานได้ว่าตัว
สามีสูญใบเขียวเกี่ยวเนื่องจากการ “อะบิวส์”
* ถ้าคุณหย่ากับสามีแล้ว คุณยังสามารถยื่นเรื่องให้ตนเองได้ ตราบใดที่คุณสามารถแสดงหลักฐานได้ว่า
คุณหย่ากันเนื่องจากคุณการ “อะบิวส์”

ข้อแนะนำ
ข้อแนะนำสำหรับหญิงที่ถูกข่มขู่ทารุณ คุณมีทางออกได้มาก กฎหมายอมริกันปกป้องคุ้มครองคุณ แต่คุณต้องรักตัวเองก่อน และเอาความปลอดภัยและเอาตัวรอดก่อนที่จะห่วงสามี ผู้ชายที่ทารุณผู้หญิง ถือเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับคนติดเหล้า ติดการพนัน และจะมีแบบแผนเหมือนกันหมดคือ เมื่อข่มขู่ทารุณเมียซึ่งเป็นเพศที่อ่อนแอเสร็จ พอสร่างก็จะกลับมาง้องอนคืนดี และจะดีใจหาย จนเมียใจอ่อน สงสารและทนอยู่ต่อหรือไม่ยอมเรียกตำรวจหรือไม่ยอมให้การในศาล ดิฉันขอให้คุณใจแข็ง ตั้งสติแทนที่จะนั่งร่ำไห้ น้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาตนเอง ขอให้คุณสู้กับโชคชะตา ช่วยตัวเองก่อนที่จะให้คนอื่นช่วย

source : www.rujirat.com

No comments: